🥾

tập 33 : vị trí của designers trong thời đại của AI