thiết kế cảm xúc/emotional design là gì?

thiết kế cảm xúc/emotional design là gì?