học UX/UI ở trung tâm hay bootcamp có đáng tiền không?

học UX/UI ở trung tâm hay bootcamp có đáng tiền không?